PROLAKO
dierverzorgingsproducten

Schaap / Geit » Ontworming

.Diergeneesmiddelen recept
Bovex
Cydectin Drench
Dectomax
Endex 8.75%
      Flukiver Combi (leverbot/wormen)
Ivomec
Noromectin Drench
Panacur Boli

.Diergeneesmiddelen recept

top pagina

Sinds 1 juli 2008 is het verplicht om een recept te hebben voor het gebruik van URA geneesmiddelen. Ook Prolako dient zich hier aan te houden, en biedt middels de website veerecept de mogelijkheid om snel en eenvoudig een aanvraagformulier in te vullen. Deze service is volledig gratis en wordt aangeboden als extra service.
Zodra u het recept hebt ingevuld, kunt u deze uitprinten en door uw veearts laten ondertekenen. Het getekende formulier (niet een copy) dient u bij ons aan te leveren. Na ontvangst van het recept met handtekening, kunnen wij deze in behandeling nemen, En de door u bestelde ontworming toesturen.
Zonder een volledig ingevuld recept met handtekening en naam of bedrijfsstempel van de dierenarts, Kunnen wij GEEN ontwormings middelen meer aan u verstrekken.! Een niet volledig ingevuld recept zal dan ook niet in behandeling worden genomen.


Bovex

top pagina

Worm drench voor schapen en rundvee op basis van oxfendazole, voor de bestrijding van alle stadia van maag, darm, long, en lintwormen. Met inbegrip van de Nematodirus battus. Voor runderen en niet melkgevende schapen.

Oraal toedienen, met behulp van een drench apparaat.
Schaap:    2 ml per 10 kg
Rund:      10 ml per 50 kg 
 
Dit middel is een UDA product.
U dient een door u veearts getekende recept aan ons toe te sturen.  Hier dient op te staan: Naam en handtekening veearts + naam praktijk.
Als u hier  klikt, kunt u een recept downloaden die u uw veearts kan laten ondertekenen.
Pas na ontvangst kunnen wij de producten versturen.

Meer informatie

Prijzen
per REG NL 8863, hoeveelheid  
€ 59,50 (incl. btw, € 54,59 excl. btw)
 

Cydectin Drench

top pagina

Cydectin voor bestrijding en behandeling van infecties veroorzaakt door volwassen en onvolwassen maagdarmwormen bij schapen.

Dosering: 1 ml per 5 kg lichaamsgewicht.
Geeft een weidebescherming van 8 weken.

Werkzame stof: Moxidectine. 
Wachtijd vlees: 14 dagen
 
Dit middel is een UDA product.
U dient een door u veearts getekende recept aan ons toe te sturen. Hier dient op te staan: Naam en handtekening veearts + naam praktijk.
Als u hier klikt, kunt u een recept downloaden die u uw veearts kan laten ondertekenen.
Pas na ontvangst kunnen wij de producten versturen.Prijzen
Reg.NL 8660, Hoeveelheid  
€ 75,50 (incl. btw, € 69,27 excl. btw)
 

Dectomax

top pagina

Injectie vloeistof voor niet-melkgevende dieren. Tegen maagdarm- en longwormen, als ook huidparasieten (luis en myten).
bij schapen, rundvee en varkens. Dectomax is pijnloos voor het dier en heeft een Langere nawerking (tot 2 x) als Ivermectine. 
 
Dit middel is een URA product.
U dient een door u veearts getekende recept aan ons toe te sturen.  Hier dient op te staan: Naam en handtekening veearts + naam praktijk.
Als u hier  klikt, kunt u een recept downloaden die u uw veearts kan laten ondertekenen.

Meer informatie

Prijzen
Reg.Nl 10389, aantal  
€ 64,25 (incl. btw, € 58,94 excl. btw)
 

Endex 8.75%

top pagina

Ter bestrijding van alle stadia leverbotten bij
schapen op basis van triclabendazole 5% en levamisolhydrochloride

Toediening:
Oraal met een drenchgun
Dosering is 1 ml per 5kg Lichaamsgewicht.

Dit middel is een UDA product.
U dient een door u veearts getekende recept aan ons toe te sturen. Hier dient op te staan: Naam en handtekening veearts + naam praktijk.
Als u hier klikt, kunt u een recept downloaden die u uw veearts kan laten ondertekenen.
Pas na ontvangst kunnen wij de producten versturen.

Meer informatie

Prijzen
reg.nl 7978, hoeveelheid  
€ 53,95 (incl. btw, € 49,50 excl. btw)
 

Flukiver Combi (leverbot/wormen)

top pagina

Flukiver Combi is een orale suspensie voor niet melk gevende schapen en lammeren met als werkzame stof Closantel & Mebendazol.  Behandeling bij combinnatie van worm en leverbot besmettingen.
Werkzaam tegen:
volwassen en onvolwassen stadia (vanaf 5 weken) van leverbot. Maag-, -darm, -lint en longwormen en schapenhorsel (Oestrus ovis). Ook werkzaam tegen de parasiet, de rode lebmaagworm, deze is een zeer schadelijk & verantwoordlijk voor heel wat sterfte bij lammeren en ooien.
 
Wachttijd vlees: 65dgn
Dosering: 1ml per 5kg lichaamsgewicht
 
Dit middel is een UDA product.
U dient een door u veearts getekende recept aan ons toe te sturen. Hier dient op te staan: Naam en handtekening veearts + naam praktijk.
Als u hier klikt, kunt u een recept downloaden die u uw veearts kan laten ondertekenen.
Pas na ontvangst kunnen wij de producten versturen.

Prijzen
per REG NL102911, hoeveelheid  
€ 146,00 (incl. btw, € 133,94 excl. btw)
 

Ivomec

top pagina

Ter bestrijding van Maagdarmworm, Rondwormen en Longwormen en Uitwendige parasieten als
Luizen, Schurftmijten, Teken en Horsels.
 
Dosering & Toediening:
1 ml / 50 kg subcutaan.
 
Dit middel is een URA product.
U dient een door u veearts getekende recept aan ons toe te sturen.  Hier dient op te staan: Naam en handtekening veearts + naam praktijk.
Als u hier  klikt, kunt u een recept downloaden die u uw veearts kan laten ondertekenen.
 

 

Meer informatie

Prijzen
per flacon, Reg.Nl: 2306  
€ 32,50 (incl. btw, € 29,82 excl. btw)
 

Noromectin Drench

top pagina

Worm drench voor schapen op basis van ivermectine ter bestrijding van maag, darm en longwormen,
Neushorsel en mijten. 

Toediening:
Oraal, met behulp van een drench apparaat.
Schaap: 2.5 ml per 10 kg

Dit middel is een URA product.
U dient een door u veearts getekende recept aan ons toe te sturen.  Hier dient op te staan: Naam en handtekening veearts + naam praktijk.
Als u hier  klikt, kunt u een recept downloaden die u uw veearts kan laten ondertekenen.

Meer informatie

Prijzen
Prijs per 2.5 L Reg.nl 9568  € 69,50 (incl. btw, € 63,76 excl. btw)  

Panacur Boli

top pagina

Bestrijding van larvale en volwassen stadia van maagdarm- en longworm bij schapen.
Dosering: 1 boli per 50 kg.
Bij bestreiding van lintworm ( 2 boli per 50 kg) 
50 boli per verpakking/doos
 
Dit middel is een UDA product.
U dient een door u veearts getekende recept aan ons toe te sturen. Hier dient op te staan: Naam en handtekening veearts + naam praktijk.
Als u hier klikt, kunt u een recept downloaden die u uw veearts kan laten ondertekenen.
Pas na ontvangst kunnen wij de producten versturen.

Wachttijd,

Prijzen
per Reg.Nl 8650, aantal  
€ 32,50 (incl. btw, € 29,82 excl. btw)